Confidențialitatea informațiilor personale

 

Estrovita.ro se angajează să respecte cu strictețe confidențialitatea datelor partenerilor, clienților și membrilor săi și se angajează să nu furnizeze datele personale ale abonaților către terți.

Datele dvs. personale pot fi folosite de către estrovita.ro doar în scopul declarat al acestui site, pentru a vă trimite notificări, informații, comunicări.

 

Limitarea răspunderii

 

Din cauza legislației în vigoare, site-ul nu este responsabil pentru:

Cazurile de excludere a răspunderii se aplică și în cazul răspunderii personale a angajaților, asociaților, acționarilor, reprezentanților, organelor și membrilor, managerilor de comunitate, moderatorilor, personalului de sprijin sau de suport.

 

ÎN NICIO CIRCUMSTANȚĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA NEGLIJENȚĂ, NOI, COMPANIILE NOASTRE ȘI TERȚII SAU AFILIAȚII NOȘTRI NU VOM FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, SPECIALE SAU DE CONSECINȚĂ CARE REZULTĂ DIN UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA SITE-UL, INCLUSIV MATERIALELE, PRODUSELE SAU SERVICIILE SALE, SAU MATERIALELE, PRODUSELE SAU SERVICIILE TERȚILOR PUSE LA DISPOZIȚIE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI, CHIAR DACĂ AM FOST ANUNȚAȚI ÎN PREALABIL DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD ÎN MOD SPECIFIC CĂ NU VOM FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIO INFORMAȚIE DEFĂIMĂTOARE, OFENSATOARE SAU ILEGALĂ A ORICĂRUI UTILIZATOR. DACĂ SUNTEȚI NEMULȚUMIT DE ACEST SITE, DE MATERIALELE, PRODUSELE SAU SERVICIILE OFERITE DE ACEST SITE, SINGURUL DVS. REMEDIU ESTE SĂ NU MAI UTILIZAȚI SITE-UL ȘI PRODUSELE, SERVICIILE ȘI/SAU MATERIALELE. ACEST SITE ESTE ÎNCĂ ÎN CURS DE DEZVOLTARE ȘI NU OFERIM NICIO GARANȚIE, IMPLICITĂ SAU EXPRESĂ, CU PRIVIRE LA CARACTERUL COMPLET SAU LA ACURATEȚEA SA ÎN ORICE SCOP.

Toate linkurile au doar un scop informativ și nu sunt garantate în ceea ce privește conținutul, acuratețea sau orice alt scop implicit sau explicit.

 

 Dispoziții finale

 

Ne rezervăm dreptul de a face orice modificări la acești termeni și condiții, precum și orice modificări ale site-ului, fără a anunța în prealabil utilizatorii.

 

Contact

Dacă aveți întrebări cu privire la termenii și condițiile de utilizare

office@estrovita.ro